File chứng nhận

EARTHLYGLOW - Món Quà Cho Sức Khỏe Đến Từ Thiên Nhiên!

Hotline: 0858001155

File chứng nhận
Kết quả chứng minh lâm sàng Shapharsen - Đại Học Y Được Thành Phố Hồ Chí Minh với 8 chỉ tiêu

Kết quả chứng minh lâm sàng Shapharsen - Đại Học Y Được Thành Phố Hồ Chí Minh với 8 chỉ tiêu

Ngày đăng: 24/06/2023 05:54 PM

1. Kích Ứng 2. Giảm Đau 3. Đối Tượng Viêm Cấp 4. Đối Tượng Viêm Mạn 5. Đối Tượng Viêm Khớp Cấp 6. Đối Tượng Viêm Khớp Mạn 7. Đối Tượng Giãn Tĩnh Mạch 8. Đối Tượng Vết Thương , Máu Bầm
Kiểm đinh kích thước phân tử sản phẩm Provaricose Veins Care đạt Nano tại Trung Tâm Công Nghệ Việt - Đức trực thuôc Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

Kiểm đinh kích thước phân tử sản phẩm Provaricose Veins Care đạt Nano tại Trung Tâm Công Nghệ Việt - Đức trực thuôc Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

Ngày đăng: 27/06/2023 03:09 PM

Sản phẩm Provaricose Veins Care đạt phân tử Nano được kiểm định tại Trung Tâm Công Nghệ Việt - Đức trực thuôc Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM
Đề cương và chứng nhận nghiên cứu sản phẩm Provaricose Vein Care - Đại Học Y Được Thành Phố Hồ Chí Minh

Đề cương và chứng nhận nghiên cứu sản phẩm Provaricose Vein Care - Đại Học Y Được Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 11/04/2024 11:41 AM

Sản phẩm Provaricose Vein Care đã được trường Đại Học Y Được Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề cương và chứng nhận nghiên cứu.
Kiểm nghiệm không chứa Corticoid - Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Kiểm nghiệm không chứa Corticoid - Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 11/04/2024 11:46 AM

Sản phẩm Provaricose Vein Care đã được Kiểm nghiệm không chứa Corticoid tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
0
Zalo
Zalo
Hotline